Zomerschool Dordrecht

Een school in de zomer? Ja! Speciaal voor leerlingen van het basisonderwijs, voor PABO-studenten die iets willen bijspijkeren en leerkrachten die een handje willen meehelpen.
Tot een paar jaar geleden was dit nog ondenkbaar. In de zomervakantie is de school dicht en zijn de kinderen vrij.
Toch is de animo erg groot. Voor veel leerlingen is zes weken zomervakantie best lang. Er blijkt dat bij veel kinderen de opgedane kennis en routine van school tijdens de vakantie deels wegzakt. Om dat te voorkomen, kunnen kinderen ook dit jaar weer meedoen aan de succesvolle Zomerschool Dordrecht.
In een periode van 2 weken gaan de kinderen op een andere manier aan de slag met de lesstof. Vaak in kleinere groepen, zodat er veel meer aandacht is voor het kind. In de ochtend wordt aan taal en rekenen gewerkt en in de middag vind er een leuke activiteit plaats. In de gemeente Dordrecht openen 7 verschillende locaties in diverse wijken, hun deuren.. Interesse? Meld je dan aan om mee te doen of mee te helpen.

Informatie over de zomerschool:

De Stichting Zomerschool Dordecht is vanaf 19 maart 2019 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam: Stichting Zomerschool Dordrecht
RSIN: 859848085
Adres: Achterom 87, 3311 KB, Dordrecht
Bestuurssamenstelling van Stichting Zomerschool Dordrecht:
Voorzitter: N. Barendregt, secretaris: S. van Duijn, Penningmeester: J.M. Bos, Lid: C. Gerdan, Lid: J.R.J. Rijk, Lid: G. Will, Projectleiders 2019: Josien Peelen en Hely van Ockenburg

Beloningsplan: Er is sprake van een onbezoldigd bestuur 
Doelstelling: Het organiseren van een zomerschool in meerdere wijken van de gemeente Dordrecht, onder andere ter voorkoming van achteruitgang van het prestatieniveau van leerlingen of ter verbetering van prestaties van kinderen; het bieden van een leuke en nuttige invulling van de zomervakantie.
Aanvragen van het beleidsplan kan via: info@zomerschooldordrecht.nl

Bekijk hier het filmpje van de Zomerschool Dordrecht 2018. https://www.youtube.com/watch?v=ElqHV1V_XA0