Zomerschool Dordrecht

Een school in de zomer? Ja! Speciaal voor leerlingen van het basisonderwijs, voor PABO-studenten die iets willen bijspijkeren en leerkrachten die een handje willen meehelpen.
Tot een paar jaar geleden was dit nog ondenkbaar. In de zomervakantie is de school dicht en zijn de kinderen vrij.
Toch is de animo erg groot. Voor veel leerlingen is zes weken zomervakantie best lang. Er blijkt dat bij veel kinderen de opgedane kennis en routine van school tijdens de vakantie deels wegzakt. Om dat te voorkomen, kunnen kinderen ook dit jaar weer meedoen aan de succesvolle Zomerschool Dordrecht.
In een periode van 2 weken gaan de kinderen op een andere manier aan de slag met de lesstof. Vaak in kleinere groepen, zodat er veel meer aandacht is voor het kind. In de ochtend wordt aan taal en rekenen gewerkt en in de middag vind er een leuke activiteit plaats. In de gemeente Dordrecht openen 7 verschillende locaties in diverse wijken, hun deuren.. Interesse? Meld je dan aan om mee te doen of mee te helpen.

Bestuurssamenstelling van Stichting Zomerschool Dordrecht:
Voorzitter: N. Barendregt, secretaris: S. Verduijn, Penningmeester: J.M. Bos, Lid: C. Gerdan, Lid: J.R.J. Rijk, Lid: G. Will, Projectleiders 2019: Josien Peelen en Hely van Ockenburg

Bekijk hier het filmpje van de Zomerschool Dordrecht 2018. https://youtu.be/WAc9pOWf8ks