Zomerschool Dordrecht

Een school in de zomer? Ja! Speciaal voor leerlingen van het basisonderwijs, voor PABO-studenten die iets willen bijspijkeren en leerkrachten die een handje willen meehelpen. Tot een paar jaar geleden was dit nog ondenkbaar. In de zomervakantie is de school dicht en zijn de kinderen vrij.
Toch is de animo erg groot. Voor veel leerlingen is zes weken zomervakantie best lang. Er blijkt dat bij veel kinderen de opgedane kennis en routine van school tijdens de vakantie deels wegzakt. Om dat te voorkomen, kunnen kinderen ook dit jaar weer meedoen aan de succesvolle Zomerschool Dordrecht.

In een periode van 2 weken gaan de kinderen op een andere manier aan de slag met de lesstof. Vaak in kleinere groepen, zodat er veel meer aandacht is voor het kind. In de ochtend wordt aan taal en rekenen gewerkt en in de middag vindt er een leuke activiteit plaats. In de gemeente Dordrecht is er 1 grote locatie waar ongeveer 300 kinderen twee leuke weken gaan beleven.

Informatie over de zomerschool:

De Stichting Zomerschool Dordecht is vanaf 19 maart 2019 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam: Stichting Zomerschool Dordrecht
RSIN: 859848085
Adres: Achterom 87, 3311 KB, Dordrecht

Het beleidsplan is HIER te vinden.

Bestuurssamenstelling van Stichting Zomerschool Dordrecht:
Voorzitter: S. van. Duijn
Penningmeester: F. Cornet
Leden: P. Verwilligen, J. van der Put, C. Gerdan.

Beloningsplan: Er is sprake van een onbezoldigd bestuur

Doelstelling: 

Het organiseren van een zomerschool in meerdere wijken van de gemeente Dordrecht. Onder andere ter voorkoming van achteruitgang van het prestatieniveau van de leerling. Het bieden van een leuke en nuttige invulling van de zomervakantie. Dit alles met als doel een positieve start in het nieuwe schooljaar.