Deze zomervakantie is de 5e editie van de Zomerschool.  Hierbij krijgen kinderen op een speelse en creatieve wijze les in de schoolse vakken. Dit jaar is de Zomerschool voor sommige kinderen des te belangrijker. Door het missen van structuur, lessen en een goede leerkracht, zijn verschillende kinderen achter gaan lopen op de reguliere lesstof.  Dit jaar willen we ons dan ook echt richten op deze kinderen. Wil jij deze kinderen van de Dordtse basisscholen een stapje vooruit helpen? Wil jij deze kinderen nieuwe dingen leren en eerder geleerde dingen beter laten onthouden? En wil jij deze kinderen een goede start geven in het nieuwe schooljaar? Dan is inschrijven als vrijwilliger voor de Zomerschool iets voor jou!

We zijn op zoek naar gedreven, enthousiaste leerkrachten, onderwijsassistenten en conciërges, die tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie met een groep van ongeveer 20 leerlingen aan de slag willen gaan.

Binnen elke locatie van de zomerschool zijn er verschillende functies met een eigen takenpakket. De volgende functies (met bijbehorende taken) kom je tegen binnen een locatie van de zomerschool.

Teamleider:

Elke locatie beschikt over een ambulante teamleider. De teamleider werkt gedurende de gehele zomerschoolperiode.

Taken en verantwoordelijkheden van de teamleiders zijn:

 • Aansturen van leerkrachten en vrijwilligers;
 • Verwerven en onderhouden van de contacten met de gastdocenten;
 • Zorgdragen voor een passend lesprogramma, waaronder invulling van de thema’s in overleg met de gastdocenten en leerkrachten;
 • Zorgdragen voor de dagelijkse kasadministratie, ICT en facilitaire benodigdheden;

Leerkracht:

 • Geeft les en zorgt voor een goede voorbereiding hier van;
 • Zorgt met de teamleiders voor de uitwerking van uitdagende thema’s en organiseren een constructieve, stimulerende samenwerking tussen de leerlingen van de respectievelijke groepen;
 • Heeft overleg met de ouders en/of de klassendocent bij bijzondere omstandigheden van de kinderen.

Onderwijsassistent:

 • Ondersteunt de leerkracht bij de lessen;
 • Ondersteunt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen;
 • Signaleert eventuele problemen en bespreekt deze met de leerkracht;
 • Maakt het lesmateriaal gereed en ruimt na afloop van de lessen op;
 • Vult voorraden aan;
 • Assisteert bij de organisatie van activiteiten, workshops, e.d.

Conciërge/ ondersteuner:

 • Gedurende de zomerschoolperiode zijn er conciërges/ ondersteuners aangesteld die taken uitvoeren bij alle zomerscholen. De conciërge verzorgt de inkoop en is verantwoordelijk voor alle voorkomende klussen.

De personeelsleden van de zomerschool worden aangenomen op functie (leerkracht, onderwijsassistent/ conciërge). Een LIO-stagiaire van de PABO kan zich inschrijven als leerkracht. De betaling zal echter plaatsvinden door middel van een vrijwilligersvergoeding.

Meld jij je aan dan ontvang je hiervoor een vrijwilligersvergoeding:

leerkrachten 1 week € 500,– 2 weken €1.000,–
onderwijsassistenten 1 week € 250,00 – 2 weken € 500,00
conciërges 1 week € 250,00 – 2 weken € 500,00

Vanwege het Coronavirus zullen we ook op de Zomerschool de 1,5 meter afstand blijven houden. Daarnaast houden we de ontwikkelingen rondom het virus goed in de gaten.

De 6 locaties van de Zomerschool 2020 zijn:

Sterrenburg                 → De Sterrekijker                  → H3O

Stadspolders              → De Bever                            → OPOD

Centrum                     → School Vest                        → DSV

Crabbehof                 → Don Bosco                          → SKOBA

Krispijn                         → De Mondriaan                   → OPOD

Staart                          → De Regenboog                  → H3O

Wil je een indruk krijgen van de zomerschool in eerdere jaren. Kijk dan één van de filmpjes.

Filmpje 1: https://www.youtube.com/watch?v=J8B8iaQ3Lvc&feature=youtu.be

filmpje 2: https://www.youtube.com/watch?v=ElqHV1V_XA0